Ubezpieczenie


Każdy użytkownik objęty jest ubezpieczeniem w ramach pakietu podstawowego.
Zakres pakietu podstawowego opisany jest poniżej oraz w regulaminie.

Pakiet podstawowy zawarty jest w cenie wynajmu. Pakiet może zostać zmieniony na pakiet rozszerzony przy wniesieniu opłaty dodatkowej.

 
Auto miejskie 99 zł / 39 € / 29 £ / 39 $
Auto miejskie, kompaktowe
149 zł / 59 € / 49 £ / 59 $
Auto miejskie, kompaktowe, elektryczne
199 zł / 79 € / 69 £ / 79 $


Użytkownik może wybrać kategorie aut, które mają być objęte pakietem rozszerzonym.
Wysokość opłaty rośnie wraz z kategorią i obejmuje wszystkie kategorie niższe włącznie z wybraną.

Aby ubezpieczenie zaczęło obowiązywać należy opłacić rachunek. Dzień zaksięgowania wpłaty jest dniem rozpoczęcia obowiązywania ubezpieczenia.
Po zaksięgowaniu wpłaty pojawi się data początku ubezpieczenia.

Opłata za ubezpieczenie jest jednorazowa i niezwrotna. Okres ubezpieczenia trwa cały rok od daty początku ubezpieczenia, niezależnie od ilości rezerwacji w tym okresie.
Ubezpieczenie w pakiecie rozszerzonym jest obowiązkowe dla użytkowników poniżej 23 roku życia.

 

Pakiet podstawowy

Obejmuje :

kolizja drogowa z winy osoby trzeciej

kradzież

pożar

akt wandalizmu


Użytkownik jest objęty powyższym zakresem ubezpieczenia, tzn. nie ponosi finansowej odpowiedzialności za wyżej wymienione zdarzenia,
pod warunkiem spełnienia poniższych uwag :

szkoda nie powstała wskutek umyślnego działania użytkownika,
szkoda nie powstała podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,
szkoda nie powstała wskutek przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego – franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),
użytkownik nie zbiegł z miejsca wypadku,
szkoda nie powstała wskutek prowadzenia pojazdu przez osobę inną niż użytkownik lub dodatkowy kierowca (wyjątek: kierowca awaryjny wg 37 punktu regulaminu),
szkoda nie powstała wskutek zaniedbania użytkownika (np. niewłaściwe zabezpieczenie auta, pozostawienie otwartego auta bez nadzoru, itp.),
użytkownik powiadomi GoGet.pl o kolizji drogowej, kradzieży, pożarze, akcie wandalizmu w ciągu 24 godzin włącznie z wymaganymi dokumentami (formularz wypadku, oświadczenie sprawcy itp.),
użytkownik w przypadku kolizji drogowej prześle GoGet.pl pełne informacje na temat zdarzenia, tj. wypełnione i podpisane oświadczenie o zdarzeniu drogowym, informacje na temat zdarzenia, dane sprawcy, dane świadków, jeżeli są w ciągu 24 godzin od momentu zdarzenia.
 
Nie obejmuje :

kolizja drogowa z winy użytkownika oraz współwiny z osobą trzecią

  uszkodzenia opon, felg, wnętrza, reflektorów, szyb, karoserii

  przebicie opony

  uszkodzenie sprzęgła i skrzyni biegów

  straty finansowe spowodowane przestojem z powodu naprawy

  koszty lawety

 

Pakiet rozszerzony

Obejmuje :
  kolizja drogowa z winy użytkownika lub osoby trzeciej

  kradzież

  pożar

  akt wandalizmu

  uszkodzenia opon, felg, wnętrza, reflektorów, szyb, karoserii

  przebicie opony

  uszkodzenie sprzęgła i skrzyni biegów

  straty finansowe spowodowane przestojem z powodu naprawy

  koszty lawety


Użytkownik jest objęty powyższym zakresem ubezpieczenia, tzn. nie ponosi finansowej odpowiedzialności za wyżej wymienione zdarzenia,
pod warunkiem spełnienia poniższych uwag :

szkoda nie powstała podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,
użytkownik nie zbiegł z miejsca wypadku,
szkoda nie powstała wskutek prowadzenia pojazdu przez osobę inną niż użytkownik lub dodatkowy kierowca (wyjątek: kierowca awaryjny wg 37 punktu regulaminu),
szkoda nie powstała wskutek zaniedbania użytkownika (np. niewłaściwe zabezpieczenie auta, pozostawienie otwartego auta bez nadzoru, itp.),
użytkownik powiadomi GoGet.pl o kolizji drogowej, kradzieży, pożarze, akcie wandalizmu w ciągu 24 godzin włącznie z wymaganymi dokumentami (formularz wypadku, oświadczenie sprawcy itp.),
użytkownik w przypadku kolizji drogowej prześle GoGet.pl pełne informacje na temat zdarzenia, tj. wypełnione i podpisane oświadczenie o zdarzeniu drogowym, informacje na temat zdarzenia, dane sprawcy, dane świadków, jeżeli są w ciągu 24 godzin od momentu zdarzenia.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)

 

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH