Polityka prywatności


Niniejsza polityka prywatności ("Polityka prywatności") określa naszą politykę w odniesieniu do sposobu korzystania i ujawniania danych osobowych ("Ty"), które zostały ujawnione do nas bezpośrednio lub za pośrednictwem naszej strony internetowej www.goget.pl ("Strona").

1. Gromadzenie danych osobowych

"Dane osobowe" to informacje, z których tożsamość jest oczywista lub może być racjonalnie ustalona. Rodzaje informacji gromadzonych przez nas zazwyczaj obejmują imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania i adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, kopia aktualnego prawa jazdy, dane kontaktowe osoby z którą należy skontaktować się w razie wypadku.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że kopia aktualnego prawa jazdy jest wymagana przez nas w celu zapewnienia Państwu naszych usług.

Przekazując nam dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na praktyki opisane w niniejszej polityce prywatności. Przy udzielaniu nam danych osobowych należy pamiętać, że istnieje ryzyko związane z przekazywaniem takich informacji przez Internet.

Administratorem danych osobowych wg wymagań prawa jest:

GoGet.pl car sharing Sp. z o.o.
ul. Pieszycka 17
50-537 Wrocław

Wpis do Sądu Rejonowego dla Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy KRS.

Numer: KRS 0000522312


2. Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych

Będziemy korzystać z danych osobowych do celów, dla których zostały one zebrane oraz nie będziemy ujawniać danych osobowych bez uzyskania zgody, z wyjątkiem sytuacji gdy takie ujawnienie jest wymagane przez prawo.

Posiadamy zabezpieczenie naszej strony internetowej przy użyciu standardowych technologii bezpieczeństwa. Używamy w tym celu technologii szyfrującej Secure Socket Layer (SSL). Jednakże nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa Państwa danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie bezpieczeństwa, niezamierzonych strat oraz ujawnienia powierzonych informacji w związku z korzystaniem ze Strony, która jest połączona z Internetem.

Możemy korzystać z danych osobowych w następujący sposób:
a. w celu świadczenia usług,
b. w celu potwierdzenia tożsamości
c. dla celów marketingu bezpośredniego.

Dla celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe zostaną dodane do naszej bazy danych. Baza danych może być używana w działalności firmy i do celów edukacyjnych. Rodzaj marketingowych i edukacyjnych działań, które podejmujemy obejmuje przekazywanie materiału do Ciebie tak, że jesteś na bieżąco w odniesieniu do różnych zagadnień i naszych usług. Jeśli w dowolnym momencie użytkownik nie chce, aby nadal otrzymywał te informacje, zapewniamy procedurę "wyrejestrowania" z naszej bazy danych lub ograniczenia komunikatów przesyłanych do Ciebie.

Poprzez "rejestracje" na naszej stronie lub bezpośrednio, wyrażają Państwo zgodę na ujawnienie informacji naszym usługodawców, jak instytucje ubezpieczeniowe oraz finansowe. Państwa dane nie będą wykorzystywane przez te instytucje w żaden sposób.

 

3. Rezygnacja

W każdej ogólnej korespondencji wysłanej do Ciebie drogą elektroniczną lub tradycyjną będzie zawarta prosta instrukcja, jak można zrezygnować z naszych usług lub powiadomień promocyjnych. Można również zrezygnować z otrzymywania informacji promocyjnych kontaktując się z nami bezpośrednio.4. Uzyskiwanie dostępu, aktualizacja i korygowanie danych osobowych

Klient może zażądać od nas na piśmie, aby zapewnić Państwu szczegóły danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Dołożymy starań, aby zrealizować takie żądanie jak najszybciej.

Jeśli odrzucamy twój wniosek rejestracyjny, dostarczymy dla naszej decyzji powód na piśmie.

Jeśli chcesz zmienić informacje, które są nieaktualne lub nieprawdziwe albo jeśli ktoś nieuprawniony użył Twoich danych i dokonał rejestracji w naszej firmie lub jeśli chcesz wskazać dane, które mają być usunięte z naszej bazy danych to prosimy o kontakt z naszą firmą.


5. Bezpieczeństwo

Użyjemy wszelkich starań, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Twoje dane osobowe są przechowywane za zaporą standardowych zabezpieczeń informatycznych oraz zabezpieczone dostępem przez podanie nazwy użytkownika i hasła.

 

6. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe, które wymagane są w trakcie rejestracji podlegają ochronie danych osobowych zgodnie z instrukcjami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

GoGet.pl spełnia wymogi w zakresie ochrony danych osobowych, które GIODO narzuca podmiotom odpowiedzialnym za zbieranie i przechowywanie danych osobowych.

Skan prawa jazdy wg wykładni prawa nie jest dokumentem tożsamości, ale może służyć do identyfikacji osoby i dlatego jest przez nas wymagany do rejestracji oraz pozytywnej weryfikacji nowo-zarejestrowanego użytkownika.

Skany prawa jazdy zawierają informacje jak numer PESEL i wzór podpisu, których nie wymagamy do rejestracji w naszym systemie, dlatego możesz wymazać lub zasłonić te fragmenty dokumentu. Jeżeli tego nie zrobisz, nasz system wymaże te fragmenty i w takiej formie będą przechowywane na naszych serwerach maksymalnie 24 godziny od momentu przesłania.

W kwestiach nieopisanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie mają przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) dostępne pod tym adresem.


7. Ciastka

Może być wymagane posiadanie przeglądarki obsługującej cookies aby w pełni uzyskać dostęp do strony internetowej. Cookie to fragment danych przechowywanych na komputerze przywiązany do informacji o Tobie. Cookies mogą być używane do śledzenia działań przeglądanie Internetu i stron WWW odwiedzonych.

Możemy używać cookies do logowania z użyciem:
a. Twój Internet Protocol (IP),
b. data i godzina wizyty,
c. strony, które zostały udostępnione i dokumentów pobranych,
d. rodzaj przeglądarki, której używasz.

Więcej informacji o ciasteczkach na stronie: Polityka plików Cookie.


8. Linki

Strona internetowa może pokierować Cię do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że nie jesteśmy odpowiedzialni za politykę prywatności tych stron. Po opuszczeniu naszego serwisu WWW, należy zapoznać się z zasadami zachowania poufności tej strony przed dostarczaniem informacji osobistych, jak ta polityka prywatności odnosi się do danych osobowych zgromadzonych przez nas lub przez naszą stronę internetową.


9. Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu dokonywać zmian i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności. Gdy to nastąpi, będziemy zamieszczać informacje o tej aktualizacji na stronie internetowej. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej polityki prywatności, aby być świadomym naszych najnowszych praktyk w odniesieniu do danych osobowych. Drukowanawersja niniejszej polityki prywatności jest dostępna na życzenie.


10. Informacje kontaktowe

Jeśli chcesz korzystać z któregoś z twoich praw wynikających z niniejszej polityki prywatności, masz pytania, uwagi lub skargi dotyczące naszych praktyk lub jeśli jesteś zdania, że nie przestrzegamy tej polityki prywatności to możesz napisać do nas na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..