Articles tagged with: wrocław parking miejski

Eko-auta we Wrocławiu parkują za darmo

Eko-auta we Wrocławiu parkują za darmo
Od początku 2014 roku właściciele pojazdów hybrydowych i elektrycznych mogą w płatnych strefach parkowania zostawiać auta po preferencyjnych cenach lub nawet zupełnie za darmo. Wystarczy w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta wyrobić abonament „E”. Upoważnia on do płatnego parkowania w strefie A (ceny poniżej) oraz darmowego parkowania w strefach B i C. Inny sposób na bezpłatny postój to uzyskanie identyfikatora "H," dającego prawo do bezpłatnego parkowania w strefach B i C.

Do nabycia abonamentu typu E wymagane są następujące dokumenty:

1) dowód uiszczenia opłaty abonamentowej - w przypadku uiszczenia opłaty w formie gotówkowej;
2) dokument potwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek, wydany przez właściwy organ - w przypadku uiszczenia opłaty w formie bezgotówkowej;