Eko-auta we Wrocławiu parkują za darmo

Eko-auta we Wrocławiu parkują za darmo
Od początku 2014 roku właściciele pojazdów hybrydowych i elektrycznych mogą w płatnych strefach parkowania zostawiać auta po preferencyjnych cenach lub nawet zupełnie za darmo. Wystarczy w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta wyrobić abonament „E”. Upoważnia on do płatnego parkowania w strefie A (ceny poniżej) oraz darmowego parkowania w strefach B i C. Inny sposób na bezpłatny postój to uzyskanie identyfikatora "H," dającego prawo do bezpłatnego parkowania w strefach B i C.

Do nabycia abonamentu typu E wymagane są następujące dokumenty:

1) dowód uiszczenia opłaty abonamentowej - w przypadku uiszczenia opłaty w formie gotówkowej;
2) dokument potwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek, wydany przez właściwy organ - w przypadku uiszczenia opłaty w formie bezgotówkowej;

MAPA STREF PARKOWANIA

Jakie dokumenty złożyć?

Do nabycia abonamentu typu E wymagane są następujące dokumenty:

1)  dowód uiszczenia opłaty abonamentowej - w przypadku uiszczenia opłaty w formie gotówkowej;
2)  dokument potwierdzający tożsamość osoby składającej wniosek, wydany przez właściwy organ - w przypadku uiszczenia opłaty w formie bezgotówkowej;
3)  dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego;
4)  świadectwo zgodności WE bądź świadectwo homologacji potwierdzające emisję CO2 w warunkach miejskich nie przekraczającą 100 g/km - w przypadku pojazdów hybrydowych.

W przypadku, gdy opłata abonamentowa uiszczona jest w formie bezgotówkowej, uprawnionym do odbioru abonamentu jest dokonujący przelewu lub osoba posiadająca jego upoważnienie.

Stawki opłat za abonament typu E wynoszą:
a) za trzy dni - 1zł,
b) za jeden miesiąc - 10zł,
c) za pół roku - 50zł,
d) za rok – 100 zł.
Abonament typu "E" potwierdza uprawnienie również do bezpłatnego parkowania w strefach B i C

Do otrzymania identyfikatora "H" wymagane są następujące dokumenty:

1) dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego z wpisem poświadczającym, że pojazd posiada napęd elektryczny, bądź napęd hybrydowy;
2) świadectwo zgodności WE bądź świadectwo homologacji potwierdzające emisję CO2 w warunkach miejskich nie przekraczającą 100 g/km - w przypadku pojazdów hybrydowych.

  • Identyfikator "H" wydawany jest na numer rejestracyjny pojazdu na okres nie dłuższy niż 1 rok.
  • Identyfikator "H" traci ważność z chwilą zmiany danych, na podstawie których został wydany lub z upływem terminu jego ważności.
  • Identyfikator "H" wydawany jest bezpłatnie na osobisty wniosek użytkownika pojazdu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu ZDiUM 71 376 08 28.

Zmiany w zasadach reguluje uchwała Rady Miasta z października ubiegłego roku. Zasady zmieniły się nie tylko wobec właścicieli ekologicznych pojazdów, ale także motocyklistów i osób niepełnosprawnych. Ci pierwsi zostali zupełnie zwolnieni z opłaty za postój w płatnych strefach parkowania. Natomiast darmowe parkowanie dla osób niepełnosprawnych zostało rozszerzone także na kierowców z innych miast. Kiedyś takie prawo mieli tylko inwalidzi z Wrocławia. Więcej o tym tutaj.

Źródło: KAJ/Wroclaw.pl